Τα Kέντρα Δια Βίου Μάθησης ΟΜΗΡΟΣ προσφέρουν μια σειρά προγραμμάτων εξειδίκευσης στην παροχή υπηρεσιών ασφαλείας. Η Ασφάλεια είναι ένα αναπτυσσόμενος κλάδος με μεγάλη απορρόφηση από την αγορά εργασίας. Στα ΚΔΒΜ παράλληλα, προσφέρονται εξειδικευμένα ταχύρρυθμα προγράμματα Υπηρεσιών Ασφαλείας, όπως το συγκεκριμένο σεμινάριο Πυροπροστασίας – Πυρασφάλειας / Εκπαίδευση στις βασικές αρχές κατάσβεσης αστικών πυρκαγιών.

 • Διδάσκουν απόστρατοι και εν ενεργεία στελέχη των σωμάτων ασφαλείας.
 • Πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του ΚΕΜΕΑ.
 • Δυνατότητα διετών σπουδών ΙΕΚ για εκείνους που ενδιαφέρονται για ανώτερη καριέρα στην ασφάλεια.

 • Το εκπαιδευτικό σεμινάριο Πυροπροστασίας – Πυρασφάλειας απευθύνεται σε :
 • – Στελέχη επιχειρήσεων που είναι επιφορτισμένα με την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης που θα προκύψουν από πυρκαγιές στο χώρο εργασίας και δεν είναι αναγκαία προϋπάρχουσα γνώση
 • – Ενδιαφερόμενοι όλων των ειδικοτήτων που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους καθώς και τις ικανότητες διαχείρισης περιστατικών πυρκαγιάς

Η δομή του σεμιναρίου έχει ως εξής:

 • Α. Συγκρότηση και οργάνωση ομάδας πυρασφάλειας
 • Β. Χημεία της καύσης, συστήματα πυροπροστασίας
 • Γ. Συστήματα πυροπροστασίας
 • Δ. Κατηγορίες πυρκαγιών και χρήση πυροσβεστήρων
 • Ε. Πυρκαγιές κλειστών χώρων
 • ΣΤ. Κατάσβεση πυρκαγιάς με τη χρήση πυροσβεστήρα Ξηρής σκόνης και CO2

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα:

 • – Κατανοούν την διαφορετικότητα στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών
 • – Διαχειρίζονται αποτελεσματικά την κατάσβεση αστικών πυρκαγιών με τη χρήση πυροσβεστήρα
 • – Πραγματοποιούν μακροσκοπικό έλεγχο των πυροσβεστήρων

Επιπλέον ικανότητα στην διαχείριση αστικής πυρκαγιάς στο χώρο εργασίας και αυτοπεποίθηση στη χρήση πυροσβεστήρα για την κατάσβεσή της.

 • Διάρκεια : 6 ώρες (1 μάθημα Χ 6 ώρες)
 • Τρόπος Διεξαγωγής : Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι διάρκειας 6 ωρών και υλοποιείται με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση e- learning.