Ενότητα 1 : Το παιχνίδι 

 • Ιστορική ανασκόπηση του παιχνιδιού
 • Η εξέλιξη του παιχνιδιού ανά ηλικία
 • Το παιχνίδι ως θεραπευτική πρακτική [Η θεραπευτική διάσταση του παιχνιδιού]
 • Η θεωρία του παιχνιδιού: Το παιχνίδι ως μέσο εξωτερίκευσης συναισθημάτων
 • Τα είδη του παιχνιδιού:

– Δημιουργικό παιχνίδι

– Προβολικό παιχνίδι

– Συμβολικό παιχνίδι

– Το παιχνίδι ρόλων

– Παιχνίδι και τέχνες

– Διήγηση ιστοριών (θεραπευτικές ιστορίες) κ.α.

 

Ενότητα 2 : Η Παιγνιοθεραπεία 

 • Ορισμός της παιγνιοθεραπείας
 • Παιγνιθεραπεία: από την πράξη στη θεωρία
 • Που στοχεύει η παιγνιοθεραπεία και ποια τα αποτελέσματά της;
 • Η προσέγγιση της παιγνιοθεραπείας και οι διαφορές της από τις “παραδοσιακές θεραπείες”
 • Τα στάδια μιας συνεδρίας παιγνιοθεραπείας
 • Παιγνιοθεραπεία για όλες τις ηλικίες:

– Πρώιμη παρέμβαση

– Παιδική ηλικία: Ανακάλυψη του κόσμου μέσα από το παιχνίδι

– Εφηβική ηλικία: Ανακάλυψη του εαυτού μέσα από το παιχνίδι

– Μετεφηβική ηλικία: Ανακάλυψη της πραγματικότητας μέσα από το παιχνίδι

 

Ενότητα 3 : Τα αποτελέσματα της Παιγνιοθεραπείας 

 • Ανάπτυξη και αυτοβελτίωση
 • Αυτοαντίληψη
 • Κοινωνικότητα και εξωστρέφεια: Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

 • Η διάρκεια του σεμιναρίου Παιγνιοθεραπείας είναι 6 μήνες – 1 τρίωρο ανά εβδομάδα.

 • Το σεμινάριο εκπαίδευσης ενηλίκων στο σεμινάριο παιγνιοθεραπείας, απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να αποκτήσουν ειδικές γνώσεις στο αντικείμενο, ή θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την διδασκαλία της παιγνιοθεραπείας σε παιδιά.

 • Πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια με προσομοιώσεις της λειτουργίας των σύγχρονων παιδικών σταθμών.
 • Εκπαιδεύεσαι από επιστήμονες παιδαγωγούς και ειδικούς ψυχοκινητικής αγωγής.
 • Η μοναδική Σχολή Παιδαγωγικών και Προσχολικής Αγωγής που συνεργάζεται με πρωτοποριακά play based learning preschools.
 • Εφαρμόζουμε τις αρχές της Βιωματικής Διδασκαλίας.
 • Παρακολουθείς εξειδικευμένα σεμινάρια (Montessori, θεατρικό παιχνίδι, μουσικοπαιδαγωγικό σύστημα, ΟΡΓΑΝΑ ORFF) και επαγγελματικά σεμινάρια με τεράστια απήχηση σε επαγγελματίες και το ευρύ κοινό.
 • Διοργάνωση φιλανθρωπικών εκδηλώσεων στήριξης φορέων όπως: Παιδικά Xωριά SOS, Κιβωτός του Κόσμου, Κέντρο Βρεφών ΜΗΤΕΡΑ, Χατζηκυριάκειο Ιδρυμα Παιδικής Προστασίας, Νηπιοτροφείο Καλλιθέας, κ.ά.
 • Συνεργασία με τον Τομέα Λογοθεραπείας και Ειδικής Αγωγής του Aegean College (π.χ. Ημερίδα «Ανάπτυξη, Λόγος, Μάθηση και Διαταραχές στην Παιδική Ηλικία» κ.ά.).