Τα Παιδαγωγικά αποτελούν έναν τομέα αιχμής για το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ και μια επαγγελματική επιλογή που απαιτεί υπευθυνότητα, αγάπη για τα παιδιά, φαντασία και δημιουργικότητα. Ο τομέας της Παιδοψυχολογίας είναι από τους πιο σημαντικούς τομείς τόσο των Παιδαγωγικών όσο και της Ψυχολογίας.

Ενότητα 1 : Εισαγωγή

 • Η επιστήμη της ψυχολογίας
 • Ο κλάδος της Παιδοψυχολογίας
 • Βασικές επιστημονικές αρχές της Παιδοψυχολογίας
 • Το παιδί ως προσωπικότητα

 

Ενότητα 2 : Η ανάπτυξη του παιδιού

 • Ο ρόλος της κληρονομικότητας για την ανάπτυξη του παιδιού
 • Ο ρόλος των περιβαλλοντικών παραγόντων για την ανάπτυξη του παιδιού: Η συμβολή των γονέων
 • Στάδια αναπτυξιακής πορείας του ανθρώπου (Jean Piaget)

 

Ενότητα 3 : Ανάπτυξη προσωπικότητας – Η συμπεριφορά του παιδιού

 • Το θεωρητικό μοντέλο του δεσμού
 • Επιθετικότητα: Παράγοντες που την προκαλούν
 • Οριοθέτηση του παιδιού: Μέθοδοι ελέγχου της επιθετικής συμπεριφοράς
 • Άγχος: εκδηλωτικές συμπεριφορές άγχους:

– Πώς να αναγνωρίσετε το παιδικό άγχος

– Επιπτώσεις του άγχους στα παιδιά

– Το “άγχος του αποχωρισμού”

– Μέθοδοι παρέμβασης για την καταπολέμηση του άγχους

 • Φόβος: αναγνώριση και καταπολέμηση του φόβου των παιδιών
 • Η διαταραχή του ύπνου
 • Η σημασία της καλλιέργειας κλίματος ασφάλειας από τους γονείς

 

Ενότητα 4 : Ο ρόλος των γονέων – Τεχνικές σωστής Διαπαιδαγώγησης

 • Η δυναμική της οικογένειας
 • Παιδί και διαζύγιο: Οι διαζευγμένοι γονείς:

– Πώς το διαζύγιο επηρεάζει τα παιδιά: οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις και η διαχείρισή τους

– Η διαχείριση της επικοινωνίας με το παιδί

 • Η ηθικοκοινωνική καλλιέργεια και η οικογένεια
 • Η σημασία της θετικής συνεργασίας παιδιών-γονέων: Πως θα καλλιεργηθεί
 • Βάζοντας τα όρια
 • Ο ρόλος της τιμωρίας
 • Συμβουλευτική γονέων: Η σωστή στάση του γονέα απέναντι στο παιδί

Το σεμινάριο Παιδοψυχολογίας χωρίζεται σε:

 • 12 μήνες – 1 τρίωρο ανά εβδομάδα
 • 6 μήνες – 2 τρίωρα ανά εβδομάδα 

 • Το σεμινάριο παιδοψυχολογίας, απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να αποκτήσουν ειδικές γνώσεις στο αντικείμενο, ή θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την παιδοψυχολογία. Επίσης, απευθύνεται σε γονείς ή μέλλοντες γονείς, και εκπαιδευτικούς.
 • Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία δωρεάν παρακολούθησης στρατηγικών παρέμβασης σε παιδιά, σε εξειδικευμένο κέντρο συμβουλευτικής παιδιών και γονέων.

 • Πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια με προσομοιώσεις της λειτουργίας των σύγχρονων παιδικών σταθμών.
 • Εκπαιδεύεσαι από επιστήμονες παιδαγωγούς και ειδικούς ψυχοκινητικής αγωγής.
 • Η μοναδική Σχολή Παιδαγωγικών και Προσχολικής Αγωγής που συνεργάζεται με πρωτοποριακά play based learning preschools.
 • Εφαρμόζουμε τις αρχές της Βιωματικής Διδασκαλίας.
 • Παρακολουθείς εξειδικευμένα σεμινάρια (Montessori, θεατρικό παιχνίδι, μουσικοπαιδαγωγικό σύστημα, ΟΡΓΑΝΑ ORFF) και επαγγελματικά σεμινάρια με τεράστια απήχηση σε επαγγελματίες και το ευρύ κοινό.
 • Συνεργασία με τον Τομέα Λογοθεραπείας και Ειδικής Αγωγής του Aegean College (π.χ. Ημερίδα «Ανάπτυξη, Λόγος, Μάθηση και Διαταραχές στην Παιδική Ηλικία» κ.ά.).
 • Διοργάνωση φιλανθρωπικών εκδηλώσεων στήριξης φορέων όπως: Παιδικά Xωριά SOS, Κιβωτός του Κόσμου, Κέντρο Βρεφών ΜΗΤΕΡΑ, Χατζηκυριάκειο Ιδρυμα Παιδικής Προστασίας, Νηπιοτροφείο Καλλιθέας, κ.ά.