Η δομή του σεμιναρίου έχει ως εξής:​

​​Α Μέρος – Θεωρητικό: Ορολογία Κρατήσεων​

​​Ανάλυση όρων που χρησιμοποιούνται στις κρατήσεις ξενοδοχείων & τουριστικών γραφείων.​

​​Β Μέρος – Πρακτικό:​

​​1.Πλάνο Κρατήσεων​

 • ​​Α. Κατάρτιση χειρόγραφου πλάνου κρατήσεων το οποίο αποτελεί την απαρχή για να εργαστεί κανείς σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων.​
 • ​​Β. Μελέτη περιπτώσεων Allocation*: special requests, repeaters, V.I.P.clients, overbooking κ.α. ​

​​Συζήτηση των διαφορετικών εναλλακτικών λύσεων.​

​​2.Ξενοδοχειακό Πρόγραμμα Κρατήσεων

 • ​Α. Παρουσίαση της διαδικασίας κρατήσεων και μελέτη και καταχώρηση διαφόρων περιπτώσεων.​

​​3.E mail Κρατήσεων

 • ​​Α. Οδηγίες για τη σωστή σύνταξη ενός επαγγελματικού e mail.​
 • ​B. Μελέτες περιπτώσεων σωστών & εσφαλμένων e mail κρατήσεων.​

​​*Allocation: Η τοποθέτηση των επιβεβαιωμένων κρατήσεων στα διαθέσιμα δωμάτια του πλάνου.​

 

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν:

 • Γνωρίσει και κατανοήσει τους επαγγελματικούς όρους που χρησιμοποιούνται στις κρατήσεις.

 

Επιπλέον θα έχουν μάθει και θα μπορούν να εφαρμόσουν στην πράξη:

 • Τη δημιουργία και ενημέρωση σωστά ενός πλάνου κρατήσεων.
 • Τη τοποθέτηση των επιβεβαιωμένων κρατήσεων στο πλάνο, αξιολογώντας τις διαφορετικές περιπτώσεις, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται τα παράπονα των πελατών.
 • Τη σύνταξη ενός επαγγελματικού email.

Διάρκεια: 12 ώρες

Κόστος: 120€

 

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα:

​​Το σεμινάριο δίνει περαιτέρω γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων στον τουρισμό, τόσο στους επαγγελματίες του τομέα του τουρισμού, όσο και τους σπουδαστές που επιθυμούν να απασχοληθούν επαγγελματικά στο χώρο του τουρισμού.​

Επαγγελματική προοπτική:

 • Ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα
 • Ταξιδιωτικά γραφεία
 • Λοιποί ταξιδιωτικοί οργανισμοί

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Σπουδαστές και Αποφοίτους Ι.ΙΕΚ & Δ.ΙΕΚ των ακολούθων ειδικοτήτων: 

 • Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 
 • Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού 
 • Αεροπορικών Σπουδών 
 • Θρησκευτικού Τουρισμού & Προσκυνηματικών Περιηγήσεων 

 

Εργαζομένους: 

 • Ξενοδοχείων και λοιπών καταλυμάτων 
 • Ταξιδιωτικών Γραφείων 
 • Αεροπορικών ετιαρειών 
 • Λοιπών Ταξιδιωτικών Οργανισμών