Τα Kέντρα Δια Βίου Μάθησης ΟΜΗΡΟΣ προσφέρουν μια σειρά προγραμμάτων εξειδίκευσης στην παροχή υπηρεσιών ασφαλείας. Η Ασφάλεια είναι ένα αναπτυσσόμενος κλάδος με μεγάλη απορρόφηση από την αγορά εργασίας. Στα ΚΔΒΜ παράλληλα, προσφέρονται εξειδικευμένα ταχύρρυθμα προγράμματα Υπηρεσιών Ασφαλείας, όπως το συγκεκριμένο σεμινάριο Διαχείρισης κρίσεων και καταστροφών – Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών.

 • Διδάσκουν απόστρατοι και εν ενεργεία στελέχη των σωμάτων ασφαλείας.
 • Πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του ΚΕΜΕΑ.
 • Δυνατότητα διετών σπουδών ΙΕΚ για εκείνους που ενδιαφέρονται για ανώτερη καριέρα στην ασφάλεια.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο Πυροπροστασίας – Πυρασφάλειας απευθύνεται σε :

 • -Σε προσωπικό που ειδικεύεται στο χώρο της ασφάλειας και επιθυμεί να εμβαθύνει και να αναβαθμίσει τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις ικανότητες και δεξιότητες του στη διαχείριση και το συντονισμό περιστατικών εκτάκτου ανάγκης
 • -Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας
 • -Στελέχη δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων που είναι επιφορτισμένα με την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης
 • – Άνεργους
 • – Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων
 • – Ενδιαφερόμενοι όλων των ειδικοτήτων που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους καθώς και τις ικανότητες διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών
 • – Τεχνικούς Ασφάλειας κτηρίων , εγκαταστάσεων, υποδομών

Η δομή του σεμιναρίου έχει ως εξής:

 • Α. Ακραία καιρικά Φαινόμενα – Φυσικές καταστροφές
 • Β. Διαχείριση Κρίσεων
 • Γ. Εγκληματικές Ενέργειες
 • Δ. Πρώτες Βοήθειες
 • Ε. Ασφάλεια Εγκαταστάσεων

ΑΝΑΛΥΤΙΚΌΤΕΡΑ

Α. Ακραία καιρικά Φαινόμενα – Φυσικές καταστροφές

 • Σχέδια ΠΣΕΑ
 • Επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων και των φυσικών καταστροφών στην Ελλάδα.
 • Ανάλυση Φυσικών Καταστροφών
 • Βασικές αρχές αντιμετώπισης καταστροφών

Β. Διαχείριση Κρίσεων

 • Η κρίση ως έννοια και η διαχείριση της ως ολιστική διαδικασία
 • Τυπολογία των κρίσεων
 • Στάδια των κρίσεων Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαχείριση κρίσεων
 • Επίλυση της κρίσης – μετά την κρίση:

       Α. Ομάδες διαχείρισης κρίσεων

       Β. Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων

       Γ.Ανάλυση και αποτίμηση μετά την κρίση

       Δ. LESSONS LEARNED από το διεθνές περιβάλλον

Γ. Εγκληματικές Ενέργειες

 • Ενδείξεις Κινδύνου Υπόπτων Ατόμων – Οχημάτων – Αντικειμένων
 • Αντιμετώπιση Απειλών Έλεγχος αλληλογραφίας, αποσκευών, δεμάτων και αντικειμένων
 • Απειλή Βομβιστικής Ενέργειας
 • Εντοπισμός Ύποπτου – Ασυνόδευτου Αντικειμένου
 • Βασικές ενέργειες απόκρισης προσωπικού ασφάλειας σε περιστατικά εκτάκτων αναγκών
 • Υπηρεσία Επικοινωνιών Εκτάκτου Ανάγκης 112

Δ. Πρώτες Βοήθειες

 • Χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού
 • Αντιμετώπιση πολεμικού τραύματος σε αστικό περιβάλλον
 • Αντιμετώπιση αιμορραγίας
 • Διαχείριση μαζικών απωλειών υγείας
 • Διαλογή μαζικών απωλειών υγείας

Ε. Ασφάλεια Εγκαταστάσεων

 • Βασικές έννοιες ασφάλειας εγκαταστάσεων

     Α. SECURITY – SAFETY

     Β. Άξονες ασφάλειας εγκαταστάσεων

 • Μελέτη τρωτότητας
 • Μελέτη εκτίμησης  επικινδυνότητας

     Α. Σημείο επικινδυνότητας

     Β. Μελέτη επικινδυνότητας

     Γ. Εκτίμηση απειλής

     Δ. Ανάλυση κινδύνου

 • Εξοπλισμός ασφάλειας εγκατάστασης
 • Σχέδιο ασφάλειας
 • Διαδικασίες αναγνώρισης και διαχείρισης περιστατικών ασφάλειας

Το εξειδικευμένο σεμινάριο Διαχείριση κρίσεων και καταστροφών – Διαχείριση Έκτακτων Αναγκών παρέχει τις απαιτούμενες γνώσεις, ένα δομημένο σχέδιο διαχείρισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν την αντίληψη και την εκτίμηση του εκάστοτε κινδύνου και να πράξουν αναλόγως.

 • Διάρκεια : 15 ώρες
 • Τρόπος Διεξαγωγής : Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι διάρκειας 15 ωρών και υλοποιείται με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση e- learning.