• Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού
  • Αποτελεσματική διαχείριση και απόδοση ΑΔ
  • Προγραμματισμός θέσεων εργασίας, ανάλυση θέσεων εργασίας, εκτίμηση αναγκών σε ΑΔ, τρόποι αναζήτησης και προσέλκυσης υποψηφίων, μέθοδοι επιλογής βιογραφικών βάση αναγκών επιχείρησης, συνέντευξη υποψηφίων, επιλογή, εκπαίδευση ΑΔ, αρμοδιότητες, αξιολόγηση ΑΔ, προαγωγές, μέθοδοι υποκίνησης, πειθαρχικά μέσα και απολύσεις, διαχείριση κρίσεων, διαχείριση παραπόνων, διαχείριση εντάσεων μεταξύ υπαλλήλων, επικοινωνία, συμπεριφορά, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, διαχείριση χρόνου-καθηκόντων-στρες, σχέση με το προσωπικό, πολιτική αμοιβών και bonus

 

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, ο συμμετέχων θα είναι ικανός να στελεχώσει άρτια και να οργανώσεις – διευθύνει το ΑΔ μιας επιχείρησης ακολουθώντας κανόνες και μεθοδολογίες που θα έχει διδαχθεί.

 

Διάρκεια: 8 ώρες

Κόστος: 130€

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

  • Το ανθρώπινο κεφάλαιο δεν αντιγράφεται​.

Επαγγελματική προοπτική

  • Όλες οι επιχειρήσεις που διαθέτουν προσωπικό άνω των 5 ατόμων.

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

  • Στελέχη Διοίκησης επιχειρηματίες και δυνητικούς επιχειρηματίες, άτομα που θέλουν να εργαστούν σε τμήματα HR.