Το ΚΔΒΜ ΟΜΗΡΟΣ διοργανώνει εξειδικευμένα σεμινάρια υπηρεσιών ασφαλείας σε ξενοδοχειακές μονάδες.

Το πρόγραμμα εξατομικεύεται ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες της εκάστοτε ξενοδοχειακής μονάδας και αποσκοπεί στην ποιοτική κατάρτιση και επιμόρφωση του προσωπικού ώστε να είναι εις θέση να:

  • ευαισθητοποιείται και να ενεργοποιείται στο ζήτημα της ανάγκης ύπαρξης πραγματικού περιβάλλοντος ασφάλειας στα ξενοδοχεία.
  • αντιλαμβάνεται ενδεχόμενες απειλές και κινδύνους κάθε είδους που αφορούν στην ασφάλεια και προστασία των πελατών, των εργαζόμενων και της ίδιας της εγκατάστασης.
  • αναγνωρίζει με ευκολία τα σημάδια και τα χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στις κάθε είδους απειλές και κινδύνους.
  • προετοιμάζει την ασφάλεια σε επικείμενη επίσκεψη VIP και κάθε άλλο ζήτημα, χωρίς να διακόπτεται η ομαλή λειτουργία της μονάδας.
  • συνεργάζεται με τους αρμόδιους κρατικούς και άλλους φορείς και να ενεργεί άμεσα ανάλογα με τη θέση του στην επιχείρηση.
  • διαχειρίζεται και να αντιμετωπίζει κρίσεις κάθε είδους (απειλή τοποθέτησης εκρηκτικού μηχανισμού, σεισμός, φωτιά, black out, ένοπλη ληστεία, σωματική βλάβη, απώλεια ζωής κλπ).

Πρόκειται για ένα σεμιναριακό πρόγραμμα  διάρκειας  21 διδακτικών ωρών που απευθύνεται στο σύνολο του προσωπικού ξενοδοχειακών μονάδων και όχι μόνο στο προσωπικό ασφαλείας.

Η ειδικότερη θεματολογία προκύπτει κατόπιν συνεννόησης του εισηγητή με τους υπευθύνους της ξενοδοχειακής μονάδας και -αν απαιτηθεί από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση- επιτόπιας επίσκεψης  στις εγκαταστάσεις του Ξενοδοχείου.

  • Το ΚΔΒΜ-2 ΟΜΗΡΟΣ διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση Security και έχει εφοδιάσει την αγορά με εκατοντάδες εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Τα σεμινάριο Security Ξενοδοχειακών Μονάδων απευθύνεται σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους σε κρίσιμα θέματα ασφαλείας.