Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, οι υπάλληλοι Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) που εργάζονται ως “Security” σε Λιμενικές Εγκαταστάσεις, πέρα από Άδεια Εργασίας θα πρέπει να διαθέτουν Βεβαίωση/Πιστοποίηση από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό φορέα.

Την ειδική πιστοποίηση των εργαζομένων που παρέχουν υπηρεσίες ασφαλείας σε λιμάνια προβλέπει και ο διεθνής Κώδικας Ασφαλείας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS).

Το εξειδικευμένο σεμινάριο Προσωπικού Ασφαλείας σε Λιμάνια που προσφέρει το ΚΒΔΜ-2 ΟΜΗΡΟΣ διασφαλίζει την επαγγελματική επάρκεια των συμμετεχόντων και επιτρέπει στις εταιρείες Security που τους απασχολούν να τους διαθέτουν χωρίς νομικές εμπλοκές σε υπηρεσίες Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων.

Το Σεμινάριο πραγματοποιείται εντός 4 Μαθημάτων και συνολικά διαρκεί 24 εκπαιδευτικές ώρες.

Περιλαμβάνει αμιγώς πρακτικοποιημένη θεωρία στο σύνολο των απαιτούμενων γνωστικών αντικειμένων και είναι εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του Κώδικα ISPS.

Το ΚΔΒΜ-2 ΟΜΗΡΟΣ διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση Security και έχει εφοδιάσει την αγορά με εκατοντάδες εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι πληρέστατο και εναρμονισμένο με τον Κώδικα ISPS:

  • Νομοθετικό πλαίσιο.
  • Οργάνωση Φύλαξης Λ.Ε.
  • Καθήκοντα φύλαξης σε Λ.Ε. .
  • Κίνδυνοι, μέτρα ασφάλειας σε πλοία και Λ.Ε.
  • Εξοπλισμός ασφάλειας Έλεγχοι /ζώνες περιορισμένης πρόσβασης.
  • Χειρισμός φορτίου, εφόδια πλοίων, ασυνόδευτες αποσκευές.
  • Ύποπτα αντικείμενα.
  • Τρομοκρατία – Όπλα.
  • Αναφορά συμβάντων.
  • Ατυχήματα.

Τα σεμινάρια Security απευθύνονται σε ανθρώπους που αναζητούν σίγουρη επαγγελματική διέξοδο σε έναν τομέα με υψηλή ζήτηση από την αγορά εργασίας.