Τα γήπεδα είναι χώροι στους οποίους απαιτείται η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας για την τήρηση της τάξης και την αποτροπή επεισοδίων. Το προσωπικό ασφαλείας (Security) που δραστηριοποιείται σε γήπεδα οφείλει να διαθέτει ειδικές γνώσεις για τη σωστή παρακολούθηση των κερκίδων και την ενημέρωση των επικεφαλής των δυνάμεων ασφαλείας.

Το εξειδικευμένο σεμινάριο Αρχιφυλάκων/Εποπτών (Managers Ασφάλειας Α’ γραμμής) που προσφέρει το ΚΒΔΜ-2 ΟΜΗΡΟΣ απευθύνεται σε προσωπικό ασφαλείας (Security) γηπέδων και άλλων χώρων συνάθροισης μεγάλου αριθμού ατόμων.

Πρόκειται για ένα ταχύρρυθμο σεμιναριακό πρόγραμμα διάρκειας δύο ημερών (12 εκπαιδευτικές ώρες) που διασφαλίζει την επαγγελματική επάρκεια των συμμετεχόντων και επιτρέπει στις εταιρείες ασφαλείας που τους απασχολούν να τους διαθέσουν στην παροχή υπηρεσιών Security σε γήπεδα.

Στο σεμινάριο διδάσκονται θεωρητικά γνωστικά αντικείμενα, ενώ περιλαμβάνεται πρακτικοποιημένη θεωρία σε όλα τα αντικείμενα που απαιτεί η συγκεκριμένη θέση στην ιεραρχία της ΙΕΠΥΑ.

Σημείωση 

Οι θεματικές ενότητες μπορούν να τροποποιηθούν και να  προσαρμοστούν, ανάλογα με:

  • Την εμπειρία και το επιχειρησιακό επίπεδο των καταρτιζόμενων.
  • Το γνωστικό τους επίπεδο.
  • Τις πραγματικές επαγγελματικές ανάγκες που καθορίζονται κυρίως από το προφίλ της Επιχείρησης και τις ανάγκες του Φορέα-πελάτη.

Το ΚΔΒΜ-2 ΟΜΗΡΟΣ διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση Security και έχει εφοδιάσει την αγορά με εκατοντάδες εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι πληρέστατο και περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

  • Νομοθετικό πλαίσιο.
  • Ηγέτης, Οργάνωση-Διοίκηση.
  • Επικοινωνία.
  • Καθήκοντα.
  • Προφίλ.
  • Αλφαβητάρι Αρχιφύλακα- Επόπτη (σε νομικό, επαγγελματικό και επιχειρησιακό επίπεδο).

Τα σεμινάρια Security απευθύνονται σε ανθρώπους που αναζητούν σίγουρη επαγγελματική διέξοδο σε έναν τομέα με υψηλή ζήτηση από την αγορά εργασίας.