Το προσωπικό ασφαλείας με την ειδικότητα Χειριστής Τεχνολογίας Ακτίνων Χ (X-ray screener) οφείλει να διαθέτει εκτός από τις βασικές γνώσεις, ειδικές για τη σωστή χρήση των μηχανημάτων, τον εντοπισμό ύποπτων αντικειμένων και τον χειρισμό του ανάλογου ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Το εξειδικευμένο σεμινάριο X-Ray Screener απευθύνεται σε προσωπικό ασφαλείας (Security) χώρων με ανάλογο εξοπλισμό. Πρόκειται για ένα ταχύρρυθμο πρόγραμμα διάρκειας δύο ημερών (12 εκπαιδευτικές ώρες) που διασφαλίζει την επαγγελματική επάρκεια των συμμετεχόντων και επιτρέπει στις εταιρείες ασφαλείας που τους απασχολούν να τους διαθέσουν στην παροχή υπηρεσιών Security.

Το ΚΔΒΜ-2 ΟΜΗΡΟΣ διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση Security και έχει εφοδιάσει την αγορά με εκατοντάδες εξειδικευμένους επαγγελματίες.

  • Το πρόγραμμα σπουδών είναι πληρέστατο και περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές ενότητες:
  • Φιλοσοφία επαγγελματικού αντικειμένου
  • Νομοθετικό πλαίσιο
  • Ύποπτα αντικείμενα/Άτομα. Ύποπτη αλληλογραφία. Μέθοδοι αναγνώρισης
  • Ακτινοσκοπικές συσκευές /Μαγνητικές πύλες
  • Εξάσκηση με χρήση ηλεκτρονικού προσομοιωτή

Τα σεμινάρια Security απευθύνονται σε ανθρώπους που αναζητούν σίγουρη επαγγελματική διέξοδο σε έναν τομέα με υψηλή ζήτηση από την αγορά εργασίας.