Τα αεροδρόμια είναι χώροι νευραλγικής σημασίας από πλευράς ασφαλείας. Το προσωπικό ασφαλείας (Security) των αεροδρομίων οφείλει να διαθέτει ειδικές γνώσεις για τη σωστή παρακολούθηση των ατόμων που κυκλοφορούν στον χώρο, τον εντοπισμό ύποπτων αντικειμένων και τον χειρισμό του ανάλογου ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Το εξειδικευμένο σεμινάριο X-Ray Screener απευθύνεται σε προσωπικό ασφαλείας (Security) αεροδρομίων και άλλων χώρων με ανάλογο εξοπλισμό. Πρόκειται για ένα ταχύρρυθμο σεμιναριακό πρόγραμμα διάρκειας δύο ημερών (12 εκπαιδευτικές ώρες) που διασφαλίζει την επαγγελματική επάρκεια των συμμετεχόντων και επιτρέπει στις εταιρείες ασφαλείας που τους απασχολούν να τους διαθέσουν στην παροχή υπηρεσιών Security σε αεροδρόμια.

Στο σεμινάριο διδάσκονται θεωρητικά γνωστικά αντικείμενα, ενώ περιλαμβάνεται πρακτικοποιημένη θεωρία και πρακτική εξάσκηση σε προσομοιωτή.

Το ΚΔΒΜ-2 ΟΜΗΡΟΣ διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση Security και έχει εφοδιάσει την αγορά με εκατοντάδες εξειδικευμένους επαγγελματίες.

  • Το πρόγραμμα σπουδών είναι πληρέστατο και περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές ενότητες:
  • Φιλοσοφία επαγγελματικού αντικειμένου
  • Νομοθετικό πλαίσιο
  • Ύποπτα αντικείμενα/Άτομα. Ύποπτη αλληλογραφία. Μέθοδοι αναγνώρισης
  • Ακτινοσκοπικές συσκευές /Μαγνητικές πύλες
  • Εξάσκηση με χρήση ηλεκτρονικού προσομοιωτή

Τα σεμινάρια Security απευθύνονται σε ανθρώπους που αναζητούν σίγουρη επαγγελματική διέξοδο σε έναν τομέα με υψηλή ζήτηση από την αγορά εργασίας.