Η μεγιστοποίηση της δυναμικότητας και η ενίσχυση των εσόδων είναι δυο από τις σημαντικότερες ανάγκες στον τομέα του Τουρισμού και της Φιλοξενίας. Η μέθοδος Revenue Management ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη καθώς πρόκειται για τη διαδικασία οικονομικά αποδοτικής κατανομής των αποθεμάτων.

Την τεχνική ανέπτυξαν πρώτες στα τέλη της δεκαετίας του 1970 οι αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες μέσω στατιστικών/μαθηματικών μεθόδων πρόβλεψης και βελτιστοποίησης, ενεργοποίησαν αυτοματισμούς που ήλεγχαν ανά πάσα στιγμή τη διαθεσιμότητα και κατανομή των εισιτηρίων με σκοπό να μεγιστοποιήσουν την κερδοφορία.

Η μέθοδος σταδιακά υιοθετήθηκε και από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εστιάζοντας στην πληρότητα της καταλυματικής μονάδας και την αύξηση των εσόδων.

Μέσω του Revenue Management λαμβάνονται αποφάσεις για τον αποδοτικότερο συνδυασμό πελατών: εκείνον που θα αποφέρει τη μέγιστη πληρότητα δωματίων στην υψηλότερη δυνατή τιμή και σε καθημερινή βάση.

Η διδασκαλία έχει πρακτικό και διαδραστικό χαρακτήρα και γίνεται και με e-learning. Πρόκειται για μια ανταγωνιστική εξειδίκευση με υψηλή ζήτηση στον ξενοδοχειακό κλάδο.

 1. Βασικός ορισμός του Revenue /Yield Management
 • Ποια η έννοια του Yielding.
 • Ποια η έννοια του Management.
 1. Προσδιορισμός τιμοκαταλόγου Υπνοδωματίων
 • Τρόποι υπολογισμού αναλόγως κατηγορίας Ξενοδοχείου.
 • Νομοθεσία Ε.Ο.Τ.
 • Είδη τιμών.

     3. Εφαρμογή του Revenue / Yield Management

 • Γιατί είναι απαραίτητη.
 • Διαχείριση software.
 • Διαχείριση Προσωπικού.
 1. Πώς κάνω τις επιλογές μου για το μέγιστο αποτέλεσμα.
 • Παράγοντες που επηρεάζουν.
 • Παραδείγματα.
 • Τι πρέπει να προσέξετε.
 1. Elements of Yield maximizing revenues
 • Πώς επιτυγχάνεται.
 • Τρόπος μέτρησης.
 • Αύξηση πληρότητας σε περίοδο χαμηλής ζήτησης.
 • Capacity Management.
 1. YIELD % / Statistics
 • Year to date – Month to date – day to date.
 • Week days.
 • Week end dates.
 • Συγκρίσεις.
 • Παραδείγματα.
 1. Impact of Group on Transient
 • Διαχείριση των transient groups.
 • Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής.
 • Τι θα πρέπει να γνωρίζετε.
 • Παραδείγματα.
 1. Impact of Corporate Groups
 • Διαχείριση των incentive groups.
 • Διαχείριση των conference groups.
 • Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής.
 • Τι θα πρέπει να γνωρίζετε.
 • Παραδείγματα.
 1. Η αξιολόγηση των οικονομικών αποτελεσμάτων
 • Rooms revenues- Budget Analysis.
 • F&B revenues – Budget Analysis.
 • Campaign analysis και ROI .

     10. Πτυχιακή Εργασία.

 • διδάσκουν κορυφαίοι επαγγελματίες της ξενοδοχειακής αγοράς.
 • η μοναδική σχολή που επενδύει στον τουρισμό με προγράμματα σπουδών τόσο υψηλών προδιαγραφών.
 • εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα υψηλής ζήτησης.
 • αναγνωρισμένο πιστοποιητικό παρακολούθησης.
 • ενισχύεις το βιογραφικό σου αποκτώντας πρόσβαση σε θέσεις εργασίας υψηλής ευθύνης και αμοιβής.

 • σπουδαστές και αποφοίτους αντίστοιχων σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αναβαθμίσουν το βιογραφικό τους σημείωμα.
 • εργαζόμενους και στελέχη στον ξενοδοχειακό τομέα που επιθυμούν να αποκτήσουν επιπρόσθετες δεξιότητες και σύγχρονη γνώση.
 • ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
 • όποιον/α ανεξαιρέτως επιθυμεί να εμπλουτίσει το βιογραφικό του/της λαμβάνοντας επαγγελματική πιστοποίηση σε έναν από τους πιο αναπτυσσόμενους κλάδους.