Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης ΟΜΗΡΟΣ προσφέρουν πιστοποιημένα προγράμματα βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής, με σκοπό τη διαρκή επιμόρφωση ενηλίκων ανεξαρτήτως ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου και επαγγελματικής κατάστασης.

 • Η παρακολούθηση γίνεται και εξ αποστάσεως με δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις του αναγνωρισμένου, από τον ΕΟΠΠΕΠ, πιστοποιητικού KeyCERT.

Το KeyCERT είναι το ελληνικό πιστοποιητικό γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ.

 • Το KeyCERT αναγνωρίζεται επίσημα τόσο από το ελληνικό Κράτος, όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα κράτη σε  όλο τον κόσμο, καθώς επίσης είναι εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), αποτελώντας ‘διαβατήριο΄για το ΑΣΕΠ.

 • Στελεχώνεται από εξειδικευμένους συνεργάτες και ειδικούς επιστήμονες.
 • Υπερσύγχρονα εργαστήρια
 • Δυνατότητα παρακολούθησης δια ζώσης, αλλά και online μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
 • Σχεδιάζει και παρέχει μια πλήρη σειρά πιστοποιητικών για όλα τα επίπεδα, με γνώμονα τις ανάγκες της σύγχρονης Αγοράς Εργασίας.
 • Έχει μεγάλη παράδοση στην Πληροφορική: το 1982 ο ΟΜΗΡΟΣ λειτούργησε ως Οργανισμός Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας με ειδίκευση στις σπουδές Πληροφορικής.

Το KeyCERT IT Basic πιστοποιεί ότι, ο κάτοχός του διαθέτει ικανοποιητικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή στις βασικές εφαρμογές του office

Η εξέταση πιστοποίησης καλύπτει τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

 • – Χειρισμός Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
 • – Επεξεργασία Κειμένου
 • – Υπολογιστικά Φύλλα
 • – Υπηρεσίες Διαδικτύου
 • – Βάσεις Δεδομένων
 • – Παρουσιάσεις

Μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.

Το KeyCERT είναι σημαντικό εφόδιο σταδιοδρομίας για κάθε άτομο που αναζητά εργασία, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα και απευθύνεται σε:

 • μαθητές και φοιτητές
 • εργαζόμενους ή άτομα που αναζητούν εργασία
 • επαγγελματίες
 • στελέχη επιχειρήσεων
 • ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους
 • όλους όσοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στον κλάδο της Πληροφορικής και των Δικτύων
 • επαγγελματίες των Τηλεπικοινωνιών και του Information Technology που θέλουν να αναβαθμίσουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους.