Έχεις ταλέντο στη ζωγραφική, αλλά δεν γνωρίζεις πώς να το αναπτύξεις και να το αξιοποιήσεις επαγγελματικά; Οι σπουδές Ζωγραφικής σε βοηθούν πώς να μετατρέψεις το ταλέντο σε επάγγελμα και να το αξιοποιήσεις στην αγορά εργασίας.

Μέσα από ένα μείγμα θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων, οι σπουδαστές Ζωγραφικής Τέχνης εξασκούνται στο ελεύθερο και το γραμμικό σχέδιο, αποκτούν θεωρητικό υπόβαθρο μαθαίνοντας την Ιστορία της Τέχνης και αποκτούν γνώσεις σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας όπως είναι η επεξεργασία της ψηφιακής εικόνας.

Ζωγράφος είναι ο επαγγελματίας ο οποίος, γνωρίζοντας τη ζωγραφική τέχνη και πιο συγκεκριμένα τα στοιχεία του σχεδίου, του χρώματος, της σύνθεσης και όλων των υπόλοιπων μορφικών και πλαστικών στοιχείων μιας εικόνας, μπορεί να συνθέσει, να δημιουργήσει ή να αναπαραγάγει μια ζωγραφική παράσταση.

Ο ζωγράφος μπορεί να δημιουργεί έργα ζωγραφικής εκφράζοντας τις δημιουργικές του επιθυμίες και ανάγκες αυτοέκφρασης. Με τα έργα του μπορεί να διοργανώνει ατομικές εκθέσεις ή να παίρνει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις ζωγραφικής. Ο ζωγράφος, εκτός από τη δημιουργία πρωτότυπων έργων, δημιουργεί αντίγραφα ζωγραφικών έργων. Μπορεί να εργάζεται για την κατασκευή σκηνικών και σκηνογραφικών επιφανειών και να δημιουργεί ζωγραφικές επιγραφές.

Ο Ζωγράφος πραγματοποιεί κάθε ζωγραφική ή και πλαστική ζωγραφική εργασία στα σκηνικά, καθώς και σε επιμέρους στοιχεία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά που του έχει υποδείξει στη μακέτα ο Σκηνογράφος (set designer) ή ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής (art director), και αποδίδει τη ζωγραφική και την υφή (αναγλυφότητα – δομή – σύσταση) των στοιχείων ενός σχεδίου ή μιας μακέτας, δραστηριοποιείται κυρίως στον χώρο του θεάτρου αλλά και στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, όπως και στον ευρύτερο χώρο της ψυχαγωγίας, όπου αναλαμβάνει τη ζωγραφική εκτέλεση φόντου σε ψυχαγωγικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

  • Γραμμικό Σχέδιο.
  • Ελεύθερο Σχέδιο.
  • Χρωματολογία.
  • Οπτική Αντίληψη.
  • Ιστορία Τέχνης.
  • Τεχνική Ζωγραφικής.
  • Συντήρηση Έργων Ζωγραφικής.
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα.
  • Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας.

Στην ελληνική αγορά, και κυρίως τα τελευταία χρόνια, με τη ραγδαία ανάπτυξη της ιδιωτικής τηλεόρασης και των νέων μορφών παραγωγής (λειτουργία πολλών τηλεοπτικών καναλιών εθνικής εμβέλειας, πολύ περισσότερα περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας, και περίπου 250 θέατρα, ενώ υπάρχουν περίπου 30 κινηματογραφικές παραγωγές ανά έτος και αρκετές διαφημιστικές μικροταινίες και μουσικές σκηνές), διευρύνεται σταδιακά η αγορά, αλλά και οι δυνατότητες απασχόλησης των Ζωγράφων-Πλαστικών.

Ταυτόχρονα, όμως, η στενή συνάρτηση του επαγγέλματος με την εξέλιξη του οπτικοακουστικού χώρου προκαλεί αμφίρροπες τάσεις σε ό,τι αφορά τις προοπτικές.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των εργαζομένων στο επάγγελμα, οι απασχολούμενοι με συμβάσεις αορίστου χρόνου σε θέατρα Ζωγράφοι – Πλαστικοί ανέρχονται στους 50 σε όλη την Ελλάδα. Ο κύριος όγκος των Ζωγράφων – Πλαστικών απασχολείται στο θέατρο, ακολούθως στον κινηματογράφο και τέλος στην τηλεόραση, ενώ, σύμφωνα με την κατά φύλο κατανομή, αυτή τη στιγμή επικρατούν στο επάγγελμα οι άνδρες.

Ο τομέας των θεατρικών και διαφημιστικών παραγωγών, παρά τη σημερινή κάμψη, παρουσιάζει δυναμικές προοπτικές. Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι δεν πρόκειται για επάγγελμα αμιγώς χειρωνακτικό, πρόκειται για τέχνη, που απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις και τεχνικές, ώστε ο επαγγελματίας να μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του.

Μπορεί για ένα διάστημα η ψηφιακή εκτύπωση να δημιούργησε εμπόδια στην απασχόληση των Ζωγράφων-Πλαστικών, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να αποδώσει το συναίσθημα και την εικαστική παρέμβαση που αναγνωρίζεται σε κάθε πρωτότυπη μορφή. 

  • Στο ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ για να αποκτήσεις δεύτερη εξειδίκευση σε συναφή Ειδικότητα.