Τα Τραπεζικά Ιδρύματα, οι Ασφαλιστικές Εταιρείες και οι εταιρείες παροχής Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών συνθέτουν έναν δυναμικό κλάδο της οικονομίας στον οποίο μπορούν να εργαστούν νέοι άνθρωποι που αγαπούν τους αριθμούς και τα οικονομικά μαθηματικά.

Εκτός από στατιστική, λογιστική και χρηματοοικονομικά, οι σπουδαστές της ειδικότητας  διδάσκονται Δίκαιο και εξειδικευμένα αντικείμενα σχετικά με τη λειτουργία των ασφαλιστικών εταιρειών και τις τραπεζικές πρακτικές.

Η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας προσφέρει ένα ανταγωνιστικό ακαδημαϊκό πρόγραμμα που προετοιμάζει επαγγελματίες με εξειδικευμένες γνώσεις ικανούς να ενταχθούν άμεσα στην αγορά εργασίας και να ακολουθήσουν μια επιτυχημένη σταδιοδρομία ως στελέχη του χρηματοοικονομικού τομέα.

 • Ρεκόρ επαγγελματικής αποκατάστασης: 7/10 αποφοίτους μας εργάζονται στην ειδικότητα που έχουν σπουδάσει.
 • Δικτύωση μέσα από Ημέρες Καριέρας, σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις, συνεργασίες με κορυφαίες επιχειρήσεις, εργασίες πάνω σε πραγματικα case studies και on-the-job training.
 • Γνωρίζεις καταξιωμένα στελέχη και επαγγελματίες του χώρου των επιχειρήσεων και έρχεσαι σε άμεση επαφή με την Αγορά.
 • Δυναμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον που σου παρέχει τη δυνατότητα να πιστοποιήσεις τις σπουδές σου από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης.
 • Μαθαίνεις αγγλικά και άλλες ξένες γλώσσες δωρεάν!

 • Οικονομική.
 • Λογιστική.
 • Οικονομικά Μαθηματικά.
 • Στατιστική.
 • Λογιστική Εταιρειών.
 • Στοιχεία Αστικού & Εμπορικού Δικαίου.
 • Αγγλικά.
 • Χρήση Η/Υ.
 • Εισαγωγή στην Ασφάλιση.
 • Χρηματιστηριακή Λειτουργία.
 • Χρηματοικονομική Διοίκηση.
 • Τραπεζική Πρακτική.
 • Ασφαλιστική Νομοθεσία & Δίκαιοχρηματοοικονομική Διοίκηση.
 • Λογιστικά Φύλλα (Spread Sheets – Η/Υ).
 • Ασφαλίσεις κατά Ζημιών.
 • Φορολογική Πρακτική.
 • Ανάλυση Ισολογισμού.
 • Προσωπικές Ασφαλίσεις.

Σύγχρονες εγκαταστάσεις σε Αθήνα, Πειραιά και Λάρισα.

 • Τράπεζες, Ασφαλιστικές και Χρηματιστηριακές εταιρείες.
 • Εταιρείες Συμβούλων.
 • Εταιρείες παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών.
 • Λογιστήρια Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων.
 • Δημόσιες Υπηρεσίες και  Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας.