Οι σπουδές μαιευτικής στο ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ προετοιμάζουν επαγγελματίες βοηθούς Νοσηλευτικής Μαιευτικής καταρτισμένες κατάλληλα ώστε να μπορέσουν να εργαστούν σε ένα τομέα ευθύνης και πολύ υψηλών απαιτήσεων.

Οι απόφοιτες της σχολής Μαιευτικής του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ συμβάλλουν στην προετοιμασία και την υποστήριξη της εγκύου γυναίκας πριν τον τοκετό. Μετά τον τοκετό, παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τον μητρικό θηλασμό και τη συνολική φροντίδα των νεογνών εκτελώντας παράλληλα τις εντολές των μαιών και του μαιευτήρα.

Στο ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας σε συνεργασία με έμπειρες μαίες και μαιευτές.

Η πρακτική άσκηση λαμβάνει χώρα σε ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων μαιευτηρίων, ενώ η επιμόρφωση των σπουδαστριών Νοσηλευτικής Μαιευτικής είναι συνεχής μέσα από συμμετοχή σε σεμινάρια και ημερίδες.

 • Σπουδάζεις μαιευτική σε μια σχολή με μεγάλη παράδοση στην Υγεία και τη νοσηλευτική.
 • Πρακτική άσκηση σε ένα ευρύτατο δίκτυο από  ιδιωτικά και δημόσια μαιευτήρια και κέντρα τοκετού.
 • Σύγχρονα εργαστήρια υψηλών προδιαγραφών, προσομοιώσεις τοκετών, προπλάσματα και μάθημα υπό πραγματικές συνθήκες.
 • Διδάσκουν επαγγελματίες μαίες/μαιευτές.
 • Εξειδικευμένα σεμινάρια σε μαιευτικές πρακτικές, τεχνικές προώθησης και υποβοήθησης του μητρικού θηλασμού και πρακτικές ψυχολογικής και άλλης υποστήριξης της εγκύου και της λεχώνας. Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τους κορυφαίους αναγνωρισμένους συλλόγους Μαιών/Μαιευτών.
 • Σεμινάρια επιμόρφωσης στη χρήση των σύγχρονων ιατρικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στις αίθουσες τοκετών, τα χειρουργεία, τα γυναικολογικά ιατρεία και τα μαιευτήρια.

 • Νοσηλευτική.
 • Πρώτες Βοήθειες.
 • Ανατομία.
 • Φυσιολογία.
 • Φαρμακολογία.
 • Υγιεινή – Μικροβιολογία.
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα.
 • Χειρουργική.
 • Παθολογία.
 • Γυναικολογία-Παιδιατρική.
 • Στοιχεία Ψυχιατρικής – Νευρολογίας.
 • Νοσηλευτική (Πρακτική στο νοσοκομείο).
 • Αποστείρωση – Απολύμανση.
 • Χειρουργική Αναισθησία & Ανάληψη.
 • Γυναικολογική Χειρουργική – Μαιευτική.
 • Μαιευτική – Γυναικολογία (Πρακτική στο νοσοκομείο).
 • Μαιευτικές Τεχνικές – Αντιμετώπιση Επειγόντων Περιστατικών.

Το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ διαθέτει άρτιες εγκαταστάσεις, όπου πραγματοποείται η επαγγελματική κατάρτιση των νέων μαιών/μαιευτών, είτε πρόκειται για αίθουσες διδασκαλίας είτε για εργαστήρια.

 • Δημόσια και Ιδιωτικά Μαιευτήρια.
 • Γυναικολογικές Κλινικές.
 • Κέντρα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
 • Ιδιωτικά Ιατρεία.
 • Εταιρείες προώθησης του Μητρικού Θηλασμού.
 • Δομές Ανώδυνου Τοκετού.
 • Μονάδες Φροντίδας Νεογνών.

 • στο Aegean College, για να παρακολουθήσεις το προπτυχιακό πρόγραμμα Μαιευτικής που οδηγεί στον τίτλο BSc (Hons) Midwifery (Applied) από Κρατικό Βρετανικό Πανεπιστήμιο. Η φοίτηση για το πανεπιστημιακό πτυχίο στη Μαιευτική γίνεται στα ελληνικά.
 • στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Perinatal Mental Health του Aegean College.
 • να παρακολουθήσεις εκπαιδευτικές επισκέψεις σε κλινικές δομές μαιευτικής και  αποκατάστασης, να παρακολουθήσεις πιστοποιημένα επιμορφωτικά θεματικά σεμινάρια από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης-2 ΟΜΗΡΟΣ.