Ο Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής (σσ Δομικός) είναι ένας επαγγελματίας του κλάδου των κατασκευών. Ως βοηθός του Πολιτικού Μηχανικού αναλαμβάνει θέσεις ευθύνης σε κατασκευαστικές εταιρείες που κατασκευάζουν κτήρια, οδικά έργα, αθλητικές και άλλες υποδομές (πχ γέφυρες, φράγματα κλπ).

Ο Δομικός συνεργάζεται άμεσα με τον πολιτικό μηχανικό και τον εργοδηγό, μελετάει τα σχέδια, συντονίζει την υλοποίησή τους από τα συνεργεία, επιβλέπει το εργοτάξιο έρχεται σε επαφή με τις πολεοδομικές υπηρεσίες κλπ.

Αποστολή του είναι να συμβάλει στην κατασκευή λειτουργικών και αισθητικά ανώτερων δομικών έργων που σέβονται το περιβάλλον και βρίσκονται σε αρμονία με το φυσικό τοπίο.

 • Σπουδάζεις σε μια Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών με σημαντικές συνεργασίες στον κλάδο των κατασκευών και σειρά βραβείων και διακρίσεων στο ενεργητικό των σπουδαστών της.
 • Συμμετέχεις σε πραγματικά projects και εργάζεσαι σε επαγγελματικές συνθήκες ως προς την απαιτούμενη ποιότητα του τελικού προϊόντος και τους χρόνους υλοποίησης.
 • Συμμετέχεις σε σεμινάρια, πραγματοποιείς εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μελετητικά γραφεία και κατασκευαστικές εταιρείες.
 • Συμμετέχεις σε διαγωνισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Τα μαθήματα διδάσκουν καταξιωμένοι επαγγελματίες από το χώρο των Κατασκευών.

 • Τοπογραφία.
 • Τεχνολογία Υλικών.
 • Μηχανική.
 • Αντοχή Υλικών.
 • Γενική Δομική.
 • Οικοδομική.
 • Μέθοδοι Αποτύπωσης & Σχεδίασης.
 • Δομικό Κατασκευαστικό Σχέδιο.
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα.
 • Οργάνωση Εργασιών Κατασκευής.
 • Σχέδιο Μέσω Η/Υ.
 • Τοπογραφικό Σχέδιο Σχέδιο Κτιριακών Έργων.
 • Πολεοδομία.
 • Συγκοινωνιακά Έργα.

 • Αρχιτεκτονικά Γραφεία.
 • Γραφεία Μελετών.
 • Τεχνικά γραφεία.
 • Κατασκευαστικές εταιρείες.
 • Εταιρείες διακόσμησης.
 • Εταιρείες ανακαινίσεων.
 • Εταιρείες πώλησης δομικών υλικών και εξοπλισμού.
 • Δημοτικές και κοινοτικές Υπηρεσίες.
 • Γραφεία Μηχανικών (Μηχανολόγων,  Ηλεκτρολόγων, Πολιτικών, Περιβαλλοντολόγων, Μεταλλείων, Παραγωγής, Γεωτεχνικά).

 • Στο ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ για να αποκτήσεις δεύτερη εξειδίκευση σε συναφή Ειδικότητα.