Το ΚΔΒΜ ΟΜΗΡΟΣ διοργανώνει ένα φροντιστηριακό πρόγραμμα προετοιμασίας για όλους όσοι πρόκειται να δώσουν εξετάσεις στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ) για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Η απόκτηση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού είναι απαραίτητη βάσει νόμου για την απόκτηση ή την ανανέωση επαγγελματικής Άδεια Εργασίας Προσωπικού ΙΕΠΥΑ.

Το Σεμινάριο έχει διάρκεια πέντε ημερών (28 εκπαιδευτικές ώρες) και περιλαμβάνει  όλη την προβλεπόμενη ύλη για τις Προφορικές και Γραπτές εξετάσεις εμπλουτισμένη με πρακτικοποιημένη θεωρία και σενάρια.

Το ΚΔΒΜ-2 ΟΜΗΡΟΣ διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση Security και έχει εφοδιάσει την αγορά με εκατοντάδες εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Το φροντιστηριακό σεμινάριο Security μπορούν να το παρακολουθήσουν όσοι :

  • Έχουν δικαίωμα να δώσουν εξετάσεις στο ΚΕΜΕΑ, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα των 105 ωρών ΚΕΜΕΑ.
  • Παρακολούθησαν το σεμινάριο Security των 105 ωρών και επιθυμούν να βοηθηθούν φροντιστηριακά προς εξασφάλιση της επιτυχίας τους.