Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, ο συμμετέχων θα έχει την ικανότητα να κοστολογήσει σωστά προϊόντα και υπηρεσίες καθορίζοντας ένα κερδοφόρο επίπεδο τιμών. Θα είναι προετοιμασμένος να στελεχώσει θέσεις οικονομικού προγραμματισμού, διαχείρισης προμηθειών και να οργανώσει – διευθύνει επιτυχώς τα αντίστοιχα οικονομικά τμήματα σε πλήθος εταιριών. Απαραίτητο για κατάρτιση τιμοκαταλόγου στον κλάδο εστίασης.

 • Κοστολόγηση Προϊόντων, Υπηρεσιών και Εργασίας
 • Φύρες, Απώλειες, Κλοπές
 • Πρότυπη Κοστολόγηση προϊόντων και Φύλλο Κοστολόγησης
 • Πρακτική Εφαρμογή σε Excel
 • Υπολογισμός Περιθωρίων Συνεισφοράς
 • Τιμολόγηση Καταλόγου Προϊόντων

 

Διάρκεια: 3 ώρες

Κόστος: 45€ 

 • Κατανόηση ιδιαιτερότητας κοστολόγησης
 • Απόκτηση γνώσεων κοστολόγησης
 • Ανάπτυξη αντίληψης καθορισμού τιμών
 • Επαγγελματική αποκατάσταση
 • Επαγγελματική ανέλιξη
 • Εξυγίανση κοστολογικών προβλημάτων
 • Αύξηση περιθωρίου κέρδους
 • Μείωση εξόδων
 • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Επιχειρηματίες, δυνητικούς επιχειρηματίες, διευθυντές και προϊστάμενους τμημάτων οικονομικών, υπάλληλους προμηθειώνστελέχη εταιριών, fnbεργαζόμενους σε κλάδο εστίασης, ενδιαφερόμενους που θέλουν να εργαστούν σε θέσεις οικονομικής φύσεως.