Όροι Συμμετοχής στον Διαγωνισμό Υποτροφιών του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ!

Όροι Συμμετοχής στον Διαγωνισμό του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ

Το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ διαθέτει 3 πλήρεις υποτροφίες σε οποιαδήποτε ειδικότητα στους 3 πρώτους διαγωνιζόμενους. Όλοι οι διαγωνιζόμενοι κερδίζουν έκπτωση -40% στα δίδακτρα.

  • Οι υποτροφίες αφορούν τα νέα τμήματα Οκτωβρίου 2020.
  • Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό όσοι είναι ήδη σπουδαστές/-ριες του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ σε οποιοδήποτε εξάμηνο και παράρτημα.
  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους.
  • Η επικοινωνία με τους νικητές θα γίνει τηλεφωνικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που θα έχουν δηλώσει. Σε περίπτωση που δεν αξιοποιηθούν οι υποτροφίες από τους νικητές, θα δοθούν στους επιλαχόντες.
  • Τα προσωπικά σας στοιχεία θα αποθηκευτούν στις δομές του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ για όσο διάστημα διαρκεί η διαδικασία του διαγωνισμού και θα επεξεργαστούν από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας για διόρθωση ή διαγραφή.
  • Έχοντας ενημερωθεί για όλους τους παραπάνω όρους συμμετοχής, τους αποδέχομαι και συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των δεδομένων μου.