Οι καθηγητές του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ

Οι καθηγητές του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ και του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης-2 είναι οι βασικοί συντελεστές της επιτυχούς πορείας της σχολής στον χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης εδώ και δεκαετίες. Πολλοί από αυτούς βρίσκονται κοντά μας εδώ και πολλά χρόνια, όλοι διακρίνονται για το επίπεδο των σπουδών τους, το ήθος τους, την ακαδημαϊκή τους επάρκεια και κυρίως την εμπειρία τους στον επαγγελματικό στίβο.

Αυτό το τελευταίο είναι και το βασικό συστατικό των σπουδών στο ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ: πέρα από το ακαδημαϊκό σκέλος των σπουδών, μας ενδιαφέρει οι σπουδαστές να αποκτούν εμπειρίες και παραστάσεις από τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας ώστε με την αποφοίτησή τους να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε πραγματικές συνθήκες δουλειάς. Oι καθηγητές μας είναι οι βασικοί φορείς αυτής της νοοτροπίας!

Γνωρίστε το ακαδημαϊκό προσωπικό ανά τομέα σπουδών!