Αθήνα: (+30) 210 3806166 | Πειραιάς: (+30) 210 4190854 info@omiros.gr

ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ Voucher Τουρισμού

Ανακοινώθηκε ο β’ κύκλος του προγράμματος «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας νέων ανέργων έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού».

Το πρόγραμμα αφορά 6.650 άνεργους νέους έως 29 ετών, απόφοιτους όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Στόχος του είναι η κατάρτιση και η επαγγελματική πιστοποίηση των νέων σε σύγχρονες τουριστικές ειδικότητες προκειμένου να γνωρίσουν τον κλάδο, να εξοικειωθούν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και να αποτελέσουν μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό των τουριστικών επιχειρήσεων.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 11/03/2016-10/04/2016


Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
 Εκπαιδευτικό επίδομα από 2.248 € έως 2.458€
• Δυνατότητα μόνιμης απασχόλησης
• Πρακτική άσκηση διάρκειας έως 6 μήνες
• Θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες