Αθήνα: (+30) 210 3806166 | Πειραιάς: (+30) 210 4190854 info@omiros.gr

Το Σεμινάριο πραγματοποιείται σε 2 ημέρες (δώδεκα εκπαιδευτικές ώρες) και περιλαμβάνει αμιγώς θεωρία, πρακτικοποιημένη θεωρία και πρακτική εξάσκηση με προσομοιωτή, σε όλα τα αντικείμενα που απαιτεί η συγκεκριμένη ενασχόληση του ιδιωτικού προσωπικού Ασφάλειας.

 

Κυριότερες Θεματικές Ενότητες :
Φιλοσοφία επαγγελματικού αντικειμένου
Νομοθετικό πλαίσιο
Ύποπτα αντικείμενα/Άτομα. Ύποπτη αλληλογραφία. Μέθοδοι αναγνώρισης
Ακτινοσκοπικές συσκευές /Μαγνητικές πύλες
Εξάσκηση με χρήση ηλεκτρονικού προσομοιωτή