Αθήνα: (+30) 210 3806166 | Πειραιάς: (+30) 210 4190854 info@omiros.gr

Τα αεροδρόμια είναι χώροι νευραλγικής σημασίας από πλευράς ασφαλείας. Το προσωπικό ασφαλείας (Security) των αεροδρομίων οφείλει να διαθέτει ειδικές γνώσεις για τη σωστή παρακολούθηση των ατόμων που κυκλοφορούν στον χώρο, τον εντοπισμό ύποπτων αντικειμένων και τον χειρισμό του ανάλογου ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Το εξειδικευμένο σεμινάριο X-Ray Screener που προσφέρει το ΚΒΔΜ-2 ΟΜΗΡΟΣ απευθύνεται σε προσωπικό ασφαλείας (Security) αεροδρομίων και άλλων χώρων με ανάλογο εξοπλισμό. Πρόκειται για ένα ταχύρρυθμο σεμιναριακό πρόγραμμα διάρκειας δύο ημερών (12 εκπαιδευτικές ώρες) που διασφαλίζει την επαγγελματική επάρκεια των συμμετεχόντων και επιτρέπει στις εταιρείες ασφαλείας που τους απασχολούν να τους διαθέσουν στην παροχή υπηρεσιών Security σε αεροδρόμια.

Στο σεμινάριο διδάσκονται θεωρητικά γνωστικά αντικείμενα, ενώ περιλαμβάνεται πρακτικοποιημένη θεωρία και πρακτική εξάσκηση σε προσομοιωτή.

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου στη Φόρμα Επικοινωνίας και απόκτησε εξειδικευμένη Πιστοποίηση X-Ray Screener από την κορυφαία σχολή Security στην Ελλάδα!

---Κυριότερες Θεματικές Ενότητες

Φιλοσοφία επαγγελματικού αντικειμένου
Νομοθετικό πλαίσιο
Ύποπτα αντικείμενα/Άτομα. Ύποπτη αλληλογραφία. Μέθοδοι αναγνώρισης
Ακτινοσκοπικές συσκευές /Μαγνητικές πύλες
Εξάσκηση με χρήση ηλεκτρονικού προσομοιωτή