Αθήνα: (+30) 210 3806166 | Πειραιάς: (+30) 210 4190854 info@omiros.gr

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, το προσωπικό της ΙΕΠΥΑ που διατίθεται στη Λιμενική Εγκατάσταση, πλέον της Άδειας Εργασίας που πρέπει να κατέχει, απαιτείται να είναι εφοδιασμένο και με Βεβαίωση ότι είναι εκπαιδευμένο προς το σκοπό αυτό, από αναγνωρισμένα Εκπαιδευτικά Κέντρα του εσωτερικού ή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν την ανάληψη του έργου της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας στη λιμενική εγκατάσταση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις Κώδικα ISPS.

Το συγκεκριμένο Σεμινάριο από το Φορέα μας εξασφαλίζει αυτή τη Βεβαίωση/Πιστοποίηση ύστερα από μια ολοκληρωμένη σύγχρονη κατάρτιση στο Κέντρο Σπουδών μας, ώστε να δύναται το κάθε στέλεχος ΙΕΠΥΑ να διατεθεί στο έργο Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων από την εταιρεία του χωρίς καμία περαιτέρω εμπλοκή και ασφαλώς να ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του με πλήρη επαγγελματική επάρκεια.

Το Σεμινάριο πραγματοποιείται σε 4 ημέρες (είκοσι δύο εκπαιδευτικές ώρες) και περιλαμβάνει αμιγώς πρακτικοποιημένη θεωρία, σε όλα τα αντικείμενα που απαιτεί η συγκεκριμένη ενασχόληση, σύμφωνα πάντα με τις απατήσεις του Κώδικα ISPS

Κυριότερες Θεματικές Ενότητες : (με βάση πάντα τον Κώδικα ISPS)
•Νομοθετικό πλαίσιο
•Οργάνωση Φύλαξης Λ.Ε.
•Καθήκοντα φύλαξης σε Λ.Ε.  .
•Κίνδυνοι, μέτρα ασφάλειας σε πλοία και Λ.Ε
•Εξοπλισμός ασφάλειας Έλεγχοι /ζώνες περιορισμένης πρόσβασης
•Χειρισμός φορτίου, εφόδια πλοίων, ασυνόδευτες αποσκευές
•Ύποπτα αντικείμενα
•Τρομοκρατία – Όπλα
•Αναφορά συμβάντων
•Ατυχήματα