Αθήνα: (+30) 210 3806166 | Πειραιάς: (+30) 210 4190854 info@omiros.gr

Σε όλους όσους πρόκειται να δώσουν εξετάσεις στο ΚΕΜΕΑ για να αποκτήσουν το απαιτούμενο από το νόμο Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης, προκειμένου στη συνέχεια να εφοδιαστούν ή να ανανεώσουν την επαγγελματική Άδεια Εργασίας Προσωπικού ΙΕΠΥΑ.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, πρόκειται για Πρόγραμμα ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ / ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ, το οποίο μπορούν να το παρακολουθήσουν όσοι :

Έχουν δικαίωμα να δώσουν εξετάσεις στο ΚΕΜΕΑ, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα των 105 ωρών ΚΕΜΕΑ

Παρακολούθησαν το πρόγραμμα των 105 ωρών ΚΕΜΕΑ και επιθυμούν να βοηθηθούν φροντιστηριακά προς εξασφάλιση της επιτυχίας τους.

Το Σεμινάριο αναφέρεται σε 5/ήμερη εκπαίδευση (28 ωρών) και περιλαμβάνει  όλη την προβλεπόμενη ύλη για τις Προφορικές και Γραπτές εξετάσεις, εμπλουτισμένη με πρακτικοποιημένη θεωρία και σενάρια.