Αθήνα: (+30) 210 3806166 | Πειραιάς: (+30) 210 4190854 info@omiros.gr

Το Σεμινάριο αναφέρεται σε 2/ήμερη εκπαίδευση (12 ωρών) και περιλαμβάνει θεωρία και πρακτικοποιημένη θεωρία σε όλα τα αντικείμενα που απαιτεί η συγκεκριμένη θέση στην ιεραρχία της ΙΕΠΥΑ.

Κυριότερες Θεματικές Ενότητες :
•Νομοθετικό πλαίσιο
•Ηγέτης, Οργάνωση – Διοίκηση
•Επικοινωνία
•Καθήκοντα
•Προφίλ
•Αλφαβητάρι Αρχιφύλακα- Επόπτη (σε νομικό, επαγγελματικό και επιχειρησιακό επίπεδο)

Σημείωση: Οι θεματικές ενότητες μπορούν να τροποποιηθούν και να  προσαρμοστούν, ανάλογα με:
•Την εμπειρία και το επιχειρησιακό επίπεδο των καταρτιζόμενων
•Το γνωστικό τους επίπεδο
•Τις πραγματικές επαγγελματικές ανάγκες που καθορίζονται κυρίως από το προφίλ της Επιχείρησης και τις ανάγκες του Φορέα - πελάτη.