Αθήνα: (+30) 210 3806166 | Πειραιάς: (+30) 210 4190854 info@omiros.gr

Ο Οργανισμός μας μέσω προσαρμοσμένης, για την κάθε ξεχωριστή περίπτωση ξενοδοχειακής μονάδας, παροχής άρτιας και ποιοτικής κατάρτισης/επιμόρφωσης του προσωπικού της, ώστε να το καταστήσει ικανό:

•να ευαισθητοποιείται και να ενεργοποιείται στο ζήτημα της ανάγκης ύπαρξης πραγματικού περιβάλλοντος ασφάλειας στα ξενοδοχεία
•να αντιλαμβάνεται τις κάθε είδους ενδεχόμενες απειλές και κινδύνους, που αφορούν την ασφάλεια και προστασία των πελατών τους, των εργαζόμενων σ’ αυτές και της ίδιας της εγκατάστασης
•να αναγνωρίζει με ευκολία τα σημάδια και τα χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στις κάθε είδους απειλές και κινδύνους.
•να προετοιμάζονται από πλευράς ζητημάτων ασφάλειας σε επικείμενη επίσκεψη VIP, για την αντιμετώπιση παντός ζητήματος από πλευράς ασφάλειας, χωρίς να «αναστατώνεται» το λοιπό πελατειακό κοινό.
•να συνεργάζονται με τους αρμόδιους στα θέματα ασφάλειας Κρατικούς και μη Φορείς, χωρίς ενδοιασμούς και να ενεργούν άμεσα ότι επιβάλλεται, ο καθένας μέσα από τον εργασιακό του ρόλο.
•να διαχειρίζονται και να αντιμετωπίζουν την παντός είδους «κρίση»    (απειλή τοποθέτησης εκρηκτικού μηχανισμού, σεισμός, φωτιά, black out, ένοπλη ληστεία, σωματική βλάβη / απώλεια ζωής, ...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Για τα παραπάνω, προτείνεται σεμινάριο ασφάλειας διάρκειας  21 ωρών όλου του προσωπικού (ασφάλειας ως και του λοιπού εργαζόμενου προσωπικού).

Η ειδικότερη θεματολογία θα αποτελέσει προϊόν της συζήτησης του εξειδικευμένου εισηγητού μας με τους υπευθύνους της ξενοδοχειακής μονάδας και (αν απαιτηθεί από την ενδιαφερόμενη Επιχείρηση) της επιτόπιας επίσκεψης  στις εγκαταστάσεις – χώρους αυτής