Αθήνα: (+30) 210 3806166 | Πειραιάς: (+30) 210 4190854 info@omiros.gr

Σεμινάριο cisco

 cisco

H διαδικασία του αυτόματου ελέγχου ενός οποιουδήποτε δικτύου υπολογιστών ώστε το κόστος συντήρησής του να είναι κατά το δυνατόν μικρότερο και η απόδοση του η μεγαλύτερη προσδιορίζεται ως Διαχείριση Δικτύου.

Οι κύριοι στόχοι της είναι:
Η βελτίωση της απόδοσης του δικτύου, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, των υπηρεσιών προς τους χρήστες.
Η διατήρηση της ικανοποιητικής και αξιόπιστης λειτουργίας υπό συνθήκες υπερφόρτωσης ή βλάβης και υπό αλλαγές της διαμόρφωσης του δικτύου.

Το Σεμινάριο
Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος υψηλών προδιαγραφών ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να προβεί στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση τοπικών δικτύων (LAN) και δικτύων ευρείας περιοχής (WAN), μέσα από πλήθος ασκήσεων και εργασιών.

Σε ποιους απευθύνεται
Σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θετικής κατεύθυνσης και πληροφορικής.

 

•Βασικά στοιχεία Δικτύων
•Δίκτυα Ethernet & Διευθύνσεις Δικτύων
•Ρύθμιση συσκευών Δικτύων & πρωτοκόλλων
•ACLs and NAT
•Ιδεατά Δίκτυα VPNη & Δίκτυα ευρείας περιοχής
•Διαχείριση δικτύων

Διάρκεια: Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 100 ώρες.