Αθήνα: (+30) 210 3806166 | Πειραιάς: (+30) 210 4190854 info@omiros.gr

Σεμινάριο JAVA

JAVA

Μια από τις βασικότερες τεχνολογίες ανάπτυξης εφαρμογών σε ιδεατό περιβάλλον (virtual environment), η JAVA δεσπόζει σε παγκόσμια κλίμακα ως ένα από τα standard λογισμικά για εφαρμογές διαδικτύου (Web applications), δικτύων (networking applications) και mobile applications. Εκατομμύρια προγραμματιστές και εταιρείες την προτιμούν για τη σταθερότητα και την αξιοπιστία της, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα συνεργασίας με άλλες τεχνολογίες ανάπτυξης εφαρμογών. Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο σεμινάριο που σχετίζεται με την ανάπτυξη δικτυακών τόπων και Web Applications με την πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών, η οποία στηρίζεται στην τεχνολογία της JAVA (JAVA2 Platforms) καθώς και στη Βάση Δεδομένων MySQL.

Σε ποιους απευθύνεται
Σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θετικής κατεύθυνσης και πληροφορικής.
Σε επαγγελματίες της πληροφορικής που επιθυμούν ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον JAVA και Βάσεων Δεδομένων ΜySQL.
Σε εταιρείες Πληροφορικής που θέλουν να υιοθετήσουν την πλατφόρμα J2EE και τη ΜySQL.

 

•Εισαγωγή και προχωρημένη χρήση της HTML-CSS-Javascript
•Χρήση HTML5-CSS3
•Ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών με HTML5 
•Χρήση Javascript-JQuery για υλοποίηση Ajax σε web εφαρμογές
•Εκμάθηση Αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού με την χρήση της γλώσσας Java
•Χρήση Generics και Collections στην Java
•Χρήση Exceptions και Basic I/O στην Java
•Applications Servers: Γνωριμία, εγκατάσταση και βασικές ρυθμίσεις Apache Tomcat και Glassfish
•Web Applications με χρήση Java: Γνωριμία και χρήση Servlets και JSP’s
•Αλληλεπίδραση Web Application με βάση δεδομένων
•Ανάλυση και ανάπτυξη ασφαλούς εφαρμογής με τεχνολογία J2EE (Servlets και JSP’s)
•Παραγωγή καθαρού και συντηρήσιμου κώδικα με χρήση αρχιτεκτονικής MVC σε Web Application
•Σχεδίαση και Ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων με την MySQL
•Βασικά και Σύνθετα Ερωτήματα-Εντολές SQL
•Συναλλαγές της MySQL
•Αποθηκευμένες Διαδικασίες της MySQL
•Επικοινωνία Βάσεων Δεδομένων ΜySQL με JAVA

Διάρκεια: Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 100 ώρες.