Αθήνα: (+30) 210 3806166 | Πειραιάς: (+30) 210 4190854 info@omiros.gr

Linkedin

Linkedin

Το LinkedIn συνιστά ένα από τα πιο επαγγελματικά εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης. Ως τόπος συνάντησης όλων των επαγγελματιών έχει στόχο να τους συνδέσει και να τους ενημερώσει όσον αφορά τον κλάδο τους. Μέσω του LinkedIn οι επιχειρήσεις αξιολογούν τα online βιογραφικά των χρηστών στην αναζήτηση ανθρώπινου δυναμικού. Έτσι τα μέλη του LinkedIn έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε πιο άμεση επαφή με τις επιχειρήσεις όσον αφορά την αναζήτηση εργασίας.

Το σεμινάριο
Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος υψηλών προδιαγραφών ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει το κατάλληλο προφίλ στο Linkedin και να εκμεταλλευτεί όλα τα πλεονεκτήματα που του προσφέρει το συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο αφορά όλους τους επαγγελματίες, όσους διαχειρίζονται τα Social Media των επιχειρήσεών τους, όπως και σε όσους αναζητούν μια θέση εργασίας.

Διάρκεια:Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 80 ώρες.

 

 

•Τι είναι το LinkedIn: η περίπτωση της Ελλάδας
•Δυνατότητες και ευκαιρίες μέσω του LinkedIn
•Παραμετροποίηση
•Σχεδιαστικές επιλογές και δημιουργικοί τρόποι αξιοποίησης
•Εταιρική χρήση του LinkedIn από τις εταιρείες
•Εύρεση εργασίας μέσω του LinkedIn
•Δημιουργία Group κι εταιρικής σελίδας
•Tips & Tricks
•Case Studies