Αθήνα: (+30) 210 3806166 | Πειραιάς: (+30) 210 4190854 info@omiros.gr

Android

android

Το Android αποτελεί λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιεί τον πυρήνα του Linux και είναι σχεδιασμένο προκειμένου να εκμεταλλεύεται τους πόρους ενός κινητού τηλεφώνου - smartphone ή tablet.

Το σεμινάριο
Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος υψηλών προδιαγραφών ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει εφαρμογές Android για mobile και tablets με τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνολογίες, καθώς επίσης να γνωρίζει Android προγραμματισμό, σωστή ανάπτυξη κώδικα, και επαγγελματική σχεδίαση οθόνης.

Σε ποιους απευθύνεται:
Σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θετικής κατεύθυνσης .
Σε επαγγελματίες κι εταιρείες πληροφορικής

 

 

Android Studio, Android SDK
Android Development Tools
Εφαρμογές και Γραφικό περιβάλλον εφαρμογών Android
Intents και Activity
Broadcast Receivers
Εικόνα & Ηχος
Μενού Εφαρμογών
Content Providers
Sensors & Fragments
Services & Widgets
Δημοσίευση στο Market
Πρακτική Εξάσκηση

Διάρκεια.Η διάρκεια του προγράμματος είναι 100 ώρες