Αθήνα: (+30) 210 3806166 | Πειραιάς: (+30) 210 4190854 info@omiros.gr

Σεμινάρια Οικονομίας - Διοίκησης

Σεμινάρια Οικονομίας - Διοίκησης

Σεμινάρια Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ο εκπαιδευόμενος, με τις γνώσεις και τις ικανότητες που θα αποκτήσει, θα είναι το κατάλληλα ειδικευμένο άτομο για τη γραμματειακή υποστήριξη μιας επιχείρησης, βιομηχανίας, φορέα ή οργανισμού προκειμένου αυτοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικά.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι εξάμηνη ή ετήσια ανάλογα με το ρυθμό παρακολούθησης και πραγματοποιείται σε πρωινό, μεσημεριανό ή απογευματινό ωράριο.

Μαθήματα
•Γενική Λογιστική
•Λογιστική Εταιρειών
•Μηχανογραφημένη Γενική Λογιστική
•Έσοδα - Έξοδα
•Εμπορική Διαχείριση
•Μισθοδοσία
•Διοίκηση & Οργάνωση Επιχειρήσεων
•Αρχές Marketing & Διαφήμισης
•Δημόσιες Σχέσεις
•Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
•Εμπορική Αλληλογραφία
•Οργάνωση Γραφείου
•Γλώσσα Σώματος
•Οργάνωση Συνεδρίων-Εκθέσεων


Σεμινάρια Λογιστικής-Φοροτεχνικών

Το πρόγραμμα συνδυάζει την εφαρμοσμένη λογιστική με τη χρήση σύγχρονων λογιστικών προγραμμάτων H/Y και προσφέρει τις βασικές δεξιότητες στα φοροτεχνικά.
Ο εκπαιδευόμενος, με τις γνώσεις και τις ικανότητες που θα αποκτήσει, θα είναι το κατάλληλα ειδικευμένο άτομο για την υποστήριξη μιας επιχείρησης, βιομηχανίας, φορέα ή οργανισμού στο χώρο του λογιστηρίου.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι εξάμηνη ή ετήσια ανάλογα με το ρυθμό παρακολούθησης και πραγματοποιείται σε πρωινό, μεσημεριανό ή απογευματινό ωράριο.

Μαθήματα
•Γενική Λογιστική 
•Λογιστική Εταιρειών 
•Μηχανογραφημένη Γενική Λογιστική 
•Έσοδα - Έξοδα 
•Εμπορική Διαχείριση
•Μισθοδοσία
•Φορολογική Λογιστική & Εφαρμογές
•Φοροτεχνικά – Φ.Π.Α