Μέθοδος εναλλακτικής ιατρικής που στηρίζεται στην εφαρμογή ειδικών πιέσεων και μαλάξεων σε ολόκληρο το σώμα με άμεσα αποτελέσματα μετά το τέλος της συνεδρίας.

(διάρκειας 45’ | διάρκειας 60’)