Μέθοδος εναλλακτικής ιατρικής, η οποία στηρίζεται στην εφαρμογή ειδικών πιέσεων και μαλάξεων στο πέλμα και στη ράχη των ποδιών.

(διάρκειας 30’)