Αθήνα: (+30) 210 3806166 | Πειραιάς: (+30) 210 4190854 info@omiros.grΣυμπλήρωσε τα στοιχεία σου και μάθε τα αποτελέσματα για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΟΜΗΡΟΣ
.

Το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης προβλέπει την κάλυψη 24.251 θέσεων πλήρους απασχόλησης σε Δήμους. Η δράση στοχεύει διττά: αφενός στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αφετέρου στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας με παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτιση.

Η δράση περιλαμβάνει:

•Εργασία (8 μήνες πλήρους απασχόλησης σε Δήμους όλης της Ελλάδας).
•Κατάρτιση-Πιστοποίηση σε ΤΠΕ & Κοινωνική Οικονομία (120 ώρες).
Οι ωφελούµενοι θα εργάζονται στη θέση α̟πασχόλησης για την οποία έχουν επιλεχθεί και µία ηµέρα της εβδοµάδας (κάθε Παρασκευή) θα συµµετέχουν σε προγράµµατα κατάρτισης. Η κατάρτιση θα ξεκινήσει µετά τον 2ο µήνα του προγράµµατος.
•Συμβουλευτική (2 Συνεδρίες στον ΟΑΕΔ).

Αφορά σε:
 
-εγγεγραµµένους άνεργους (άνω των 18 ετών) στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, που ανήκουν σε µία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
-εγγεγραμμένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, µέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆,
-εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, µέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,
-εγγεγραµµένοι µακροχρόνια άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆,
-άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα, εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕ∆, για την κάλυψη θέσεων µε βάση τα τυπικά προσόντα τους,
-εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ άνω των 29 ετών,
-εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων ΑµεΑ του ΟΑΕ∆,
-εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελαχίστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος».

Περιοχές Εφαρμογής:
 
 
274 Δήμοι (Δήμος Αθηναίων: 1.130 άτομα -  Δήμος Πειραιά: 455 άτομα).

Αμοιβές ωφελούμενων:

α) 25 ετών και άνω:  495,25 ευρώ µηνιαίως (19,81 ευρώ ηµερησίως).
β) κάτω των 25 ετών:  431,75 ευρώ µηνιαίως (17,27 ευρώ ηµερησίως).