Αθήνα: (+30) 210 3806166 | Πειραιάς: (+30) 210 4190854 info@omiros.gr

Σταδιοδρομία

mac

Στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΟΜΗΡΟΣ η πρώτη ημέρα των σπουδών σηματοδοτεί με την έναρξη της διαδικασίας ένταξης στην αγορά εργασίας.

Ο κύριος στόχος του ΟΜΗΡΟΥ είναι να εκπαιδεύσει άρτια εξειδικευμένους εργαζομένους που θα αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
Σε αυτό το πλαίσιο, πολλά γνωστικά αντικείμενα διδάσκονται υπό πραγματικές συνθήκες εργασίας και οι σπουδαστές πραγματοποιούν εξάμηνη πρακτική εξάσκηση σε εταιρείες διαφόρων κλάδων. Αποκομίζουν έτσι μια πολύτιμη εργασιακή εμπειρία, που μπορεί να θεωρηθεί ως χρόνος προϋπηρεσίας στο βιογραφικό τους.

---Γέφυρα με την Αγορά Εργασίας

Η πρακτική εξάσκηση και η συνεργασία με επιτυχημένους επαγγελματίες διαφόρων κλάδων δημιουργούν ουσιαστική γέφυρα με την αγορά εργασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο διοργανώνονται Ημέρες Καριέρας-Career Days στις οποίες συμμετέχουν κορυφαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παράλληλα λειτουργεί Γραφείο Επαγγελματικής Αποκατάστασης μέσω του οποίου σπουδαστές και απόφοιτοι του ΟΜΗΡΟΥ έρχονται σε επαφή με συνεργαζόμενες εταιρείες που αναζητούν προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης.

Σε κάθε σπουδαστή αντιστοιχεί ένας Προσωπικός Σύμβουλος (Μέντορας) ο οποίος αξιολογεί τις κλίσεις, τις δυνατότητες και τις ανάγκες του, τον συμβουλεύει και τον καθοδηγεί, τον συνδράμει στη σύνταξη του βιογραφικού του και τον ενημερώνει για τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αγορά εργασίας.

Για εμάς στον ΟΜΗΡΟ κύριος και βασικός στόχος είναι η ένταξη των σπουδαστών μας στην παραγωγική διαδικασία.

Μερικές από τις εταιρείες που εμπιστεύονται τον ΟΜΗΡΟ για να αντλήσουν προσωπικό: