Αθήνα: (+30) 210 3806166 | Πειραιάς: (+30) 210 4190854 info@omiros.gr

Σωστικά Μέσα Πλοίου

Οι σπουδαστές στον Τομέα Ναυτιλίας του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ παρακολούθησαν το ενδιαφέρον σεμινάριο «Σωστικά Μέσα Πλοίου» με εισηγητή τον Πλοίαρχο και Οικονομολόγο, Δρα Βασίλη Πυρκατζή.

Οι σπουδαστές ενημερώθηκαν για την αξία των διαφόρων τύπων σωστικών στην προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, τις τεχνικές προδιαγραφές τους, καθώς και για την αναγκαιότητα των πυροσβεστικών μέσων του πλοίου. Η ομιλία ολοκληρώθηκε με την αναφορά στην Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα ( Συνθήκη SOLAS).