Αθήνα: (+30) 210 3806166 | Πειραιάς: (+30) 210 4190854 info@omiros.gr


Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΟΜΗΡΟΣ συνεργάζεται με τον κορυφαίο βρετανικό φορέα πιστοποίησης Certa για την πιστοποίηση των πτυχίων των αποφοίτων του.

 Ο φορέας Certa παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης σπουδών υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται στις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές ανάγκες σπουδαστών και αποφοίτων. Οι υπηρεσίες του Certa απευθύνονται επίσης σε πτυχιούχους που επιθυμούν να πιστοποιήσουν προηγούμενες σπουδές ως προϋπόθεση εγγραφής σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα (π.χ. από ΙΕΚ στο Κολλέγιο). 

Τι παρέχει ο Certa

Ο Certa παρέχει διεθνείς πιστοποιήσεις σχεδιασμένες με ευελιξία ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των Ελλήνων σπουδαστών και στις προκλήσεις του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.Οι σπουδαστές που θα επιλέξουν τον Certa για την πιστοποίηση του πτυχίου τους θα έχουν την ευκαιρία:

  •     ✓ να συμμετάσχουν σε σεμινάρια στοχευμένα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, 
  •     ✓ να παρακολουθήσουν διαλέξεις υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου, 
  •     ✓ να μάθουν από άρτια καταρτισμένους καθηγητές με πλούσια εμπειρία στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τον επαγγελματικό στίβο.

Πιστοποίηση Certa και επαγγελματική αποκατάσταση

Ο ΟΜΗΡΟΣ είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός με πολύ υψηλό ποσοστό επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του. Άμεσος και κύριος στόχος της συνεργασίας του ΟΜΗΡΟΥ με τον Certa είναι η μεγιστοποίηση αυτού του ποσοστού επαγγελματικής αποκατάστασης και ένταξης των αποφοίτων του Οργανισμού μας στην αγορά εργασίας.